Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Dean. 
 
Identiteit van de verkoper:
Naam: Nouvelle Société Dean SA
Handelend onder de naam: Dean
 
Vestigingsadres:
Boulevard Adolphe Max 31
1000 Bruxelles
Telefoonnummer: 02 218 64 16
 
Adres schoenenwinkel:
Passage du Nord 2/4
1000 Bruxelles
Telefoonnummer: 02 217 65 00
 
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 10:30 uur tot 18:30 uur
Van zaterdag t/m zaterdag vanaf 10:00 uur tot 18:30 uur
 
E-mailadres: info@dean-fashion.be
Btw-nummer: BE0400.552.986
 
De bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen Dean en particulieren. Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
 
Niettegenstaande deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor Belgische klanten. Dit omdat het aanbod op deze site uitsluitend bestemd is voor in België woonachtige klanten.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je de verkoopsvoorwaarden. Dean behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.
 
VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen online geen bestellingen plaatsen.
 
PRIJZEN
• Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Deze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendingskosten.
• Je betaling wordt uitgevoerd in Euro.
• Nouvelle Société Dean SA heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor je een bestelling plaatst.
 
BEVESTIGING PER E-MAIL
Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail. Je kunt je bestelling eveneens wijzigen of annuleren via e-mail info@dean-fashion.be of bel op weekdagen tussen 10:30 en 18u naar 02/2176500
 
LEVERING EN VERZENDING
Zelf afhalen in de winkel
Je kunt ervoor kiezen een bepaald artikel uit de collectie aan te kopen en zelf af te halen in de winkel gelegen te Brussel, Noorddoorgang 2/4. Zo bepaal je zelf wanneer het artikel in je bezit is indien er bvb niemand thuis is voor de ontvangst van de levering.
Nadat je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging terug en leggen zo snel mogelijk jouw bestelling voor je klaar ter afhaling. 
 
Via thuisbestelling
Bestelde goederen worden na betaling gratis op het door u vermelde adres geleverd. Dit enkel in België. Je krijgt altijd een e-mail ter bevestiging na goede ontvangst van je bestelling. De bestelde goederen worden dan zo snel mogelijk bij jou thuis bezorgd. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail.
 
RUILRECHT
Na aankoop van een product kan je gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van redenen, het product omruilen in de winkel Dean gelegen te Brussel, Noorddoorgang 2/4, voor een ander product of voor een waardebon ter waarde van het betaalde bedrag. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 
BETALINGSMODALITEITEN
Betalingen kunnen online gedaan worden met Bancontact/Mister Cash, VISA of MasterCard.
Bij betalingen met een kredietkaart, zal de betaling onmiddellijk uitgevoerd worden. In geval van annulatie of verbreking van de bestelling, en indien uw rekening reeds gedebiteerd werd, verbindt Dean zich er toe het gedebiteerde bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten (14 dagen na ontvangst van de goederen).
Bij betaling met Bancontact/Mister Cash wordt de debitering direct uitgevoerd. Bij annulatie van de bestelling wordt het gedebiteerde bedrag teruggestort.
De betaling gebeurt in Euro. Dean is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.
Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend. Dean is in geen enkel geval verantwoordelijk mocht de financiële instelling om een of andere reden de betaling weigeren.
Dean zal alle redelijke zorg nemen, voor zover het in haar macht ligt, om de informatie betreffende uw bestelling en betaling te beveiligen. Dean kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie die je verstrekte bij een bestelling op de website van Dean.
 
VERZENDINGSKOSTEN
Standaard levering in België is steeds gratis. Enkel voor een spoedlevering betaal je €4,95 verzendkosten bij het plaatsen van de bestelling.
 
VOORWAARDEN M.B.T. TERUGZENDINGEN/TERUGBETALINGEN
Indien je opteert voor thuislevering kan je indien je niet 100% tevreden bent of je blijkt het product beschadigd te hebben ontvangen, binnen de 14 dagen na ontvangst, dit product kosteloos omruilen bij Dean en dit mits overhandiging van het ordernummer en de leveringsnota van de verzendingsdienst. De goederen moeten teruggegeven worden in hun originele verpakking, plus in de verpakking afkomstig van het koerierbedrijf. De omruiling van de artikelen die je retourneert, gebeurt aan de kassa in de winkel. Hier kan u een ander artikel kiezen of er wordt een waardebon uitgeschreven.
 
OVERMACHT
Dean is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Dean, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Dean.
 
EXPORTBEPERKINGEN
Producten aangekocht bij Dean zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.
 
GARANTIE
Producten aangekocht bij Dean zijn onderworpen aan de wettelijke garantie zoals voorzien in de wet van 1 september 2004.
 
BEVOEGDE INSTANTIES EN RECHTSPRAAK
De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.
 
HOOFDINGEN EN VERBREKING
Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden.
Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.
 
GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
De verkoop van producten van de Dean website gebeurt elektronisch. Zodoende ben je ermee akkoord dat Dean elektronisch met je communiceert. Het is Dean toegestaan je e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. je bestelling via internet.
Voor zover toegestaan door de wet, ga je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft m.b.t. de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.
Dean is gerechtigd berichten via andere weg te sturen (bv. per post) en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de overeenkomst gespecificeerd is.
Voor zover toegestaan door de wet ga je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.
 
RECHT OP TOEGANG VAN UW GEGEVENS
Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt ons daarvoor steeds contacteren via het nummer 02/2176500.